รับเทสสายไฟเบอร์ออฟติกส์พร้อมแก้ไขติดตั้งอุปกรณ์ไฟเบอร์เพิ่มเติม

SP-2702 ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย Power Meter (ไม่มีผลทดสอบ,พิมพ์ผลเอง) (ราคาต่อCore)

ยังไม่รวมค่าเดินถ้าเป็นงานต่างจังหวัด

Visitors: 6,031,480