สายไฟเบอร์ออฟติกส์

สายไฟเบอร์ออฟติก ราคา ขึ้นอยู่กับสายไฟเบอร์ออฟติก มีกี่ประเภท ประเภทอะไรบ้างสาย fiber optic แบบ single mode และ multimode ต่างกันอย่างไร multimode fiber optic ระยะทางจะดินได้ไม่ใกลเหมือน สาย fiber optic แบบ single mode ที่เดินได้ใกลกว่า เยอะมาก แต่อุปกรณ์ไฟเบอร์ แบบSingle Mode จะแพงกว่าเท่านั้น ส่วนราคาสายไฟเบอร์นั้น  multimode  จะแพงกว่า

สายไฟเบอร์ ออฟติกส์ แบบsingle mode ยังแบ่งอีก 2 ชนิด แบบในอาคารและนอกอาคาร ปัจจุบัญ สายไฟเบอร์ออฟติก นิยมใช้แบบ IN-OUT แทนภายในอาคาร

เพราะร้อยท่อสะดวก หรืองานสายไฟเบอร์ออฟติก นอกอาคารที่เดินใส่ท่อก้อชอบใช้ สายไฟเบอร์ออฟติกส์แบบ IN-OUT สายไฟเบอร์ออฟติกแบบมีสลิงมีแบบdrop wire คือ อะไร คือสายที่มีสลิงในตัวแต่ไม่กันกระรอกกัด 

 

 

Visitors: 6,029,651