งานตัดต่อสายไฟเบอร์ระยอง

งานไฟเบอร์ออฟติค

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด2

งานไฟเบอร์ออฟติค นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด2
เป็นงานไฟเบอร์ออฟติกส์ที่นำอุปกรณ์นำเข้ามาจากประเทศที่ ดีและถูก
 
 
Visitors: 6,031,480