งานตัดต่อสายไฟเบอร์ชลบุรี

 AIS Fiber

เป็นงานตัดต่อสายไฟเบอร์ชลบุรี

เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกส์

 

Visitors: 6,031,480