โปรโมชั่นเดือนนี้

เครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกซูมิโตโม

เครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกส์ จากญ่ปุ่นราคาพิเศษ

Sumitomo Electric Z1C

Core Alignment fusion splicer
Fast, Capable, Practical
Fast Splicing 6sec / Heating 20sec
Splicing loss SMF 0.02dB (typical)


Detachable Case for working Tray
Touch Screen Control Panel
Durable & Ruggen

ราคา 145,000 บาท

Visitors: 6,030,502