งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก

 เทอร์มินอล 21 สาขาอโศก 

งานไฟเบอร์ออฟติกงานวงจรปิด เข้าหน้างานกลางคืน สไปรท์สายไฟเบอร์ออฟติก

Single mode 30 Core

Visitors: 6,031,480